The

Best

Add Zone For You

Báo giá sàn bê tông nhẹ Xuân Mai from Sàn bê tông nhẹ Tành Đô's blog

Giá sàn bê tông siêu nhẹ Xuân Mai diện tích trên 50m2

đơn giá sàn bê tông nhẹ Xuân Maitính cho 1m2 sàn diện tích trên 50m2 hoàn chỉnh đo thực tế tại công trình là.

  • Sàn tầng 2, dầm PPB113 (khẩu độ 1m – 3,9m) (chiều cao ≤ 4m): 620.000 VNĐ/ m2.
  • Sàn tầng 3 ( chiều cao <= 8m ) giá  640.000đ/m2
  • Với công trình có khẩu độ dầm P114 từ 4m đến 4.7m giá sàn bê tông siêu nhẹ (trần tầng 1) là 640.000đ/m2.

Share:
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Post

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives

Show Your Work Here .Whatsapp 9301837771

Alexa Global Rank 99000

google ranking checker website hit counter

Sales

Manager