The

Best

Add Zone For You

thangvi96

Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ. Email: haitacte@gmail.com
Số Điện Thoại: 0977007352

Blog

  • https://network-marketing.ning.com/members/thangvi96https://peatix.com/user/8435488/viewhttps://www....
    · Aug 1 '21
  • Bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra tiếp thị số là đam mê. Ngoài ...
    · Aug 1 '21
  • Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ năm 2016 và nhận ra làm tiếp t...
    · May 30 '21
Share:

Newsfeed

  • No items

Show Your Work Here .Whatsapp 9301837771

Alexa Global Rank 99000

google ranking checker website hit counter

Sales

Manager